Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op school en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

Visie

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders, leerlingen en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:

  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op de W.G. van de Hulstschool beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op school niveau en in de GMR.

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar, de vergaderdata staan op de schoolkalender en worden in de nieuwsbrieven vermeld.

MR ouders:
Rik Groeneveld (voorzitter) en Ellen Griffioen - Nuijt (Tevens GRM-lid)

Leerkrachten:
Sabine Haggeman (secretaris) en Jolanda Heirbaut. Berthe Keizer - Tekelenburg is namens onze school lid van de GMR. 

Wat onze activiteiten zijn voor dit schooljaar, leest u hier

U kunt hier het jaarverslag van het schooljaar 2022-2023 lezen.