School- en jaarplan

Onze doelen en ambities beschrijven we vierjaarlijks in grote lijnen in het schoolplan. Ieder jaar wordt er een vanuit het schoolplan een gedetailleerd jaarplan beschreven. 

Klik hier om het schoolplan 2023-2007 te lezen. 

Klik hier om het jaarplan 2023-2024 te lezen.