Inschrijven?

De basisschoolperiode maakt een belangrijk deel uit van het leven van uw kind(eren). Daarom is het van belang dat een school met zorg wordt uitgezocht. U vertrouwt uw kind immers toe aan de zorg van anderen.
Als u overweegt om uw zoon/dochter op de W.G. van de Hulst in te schrijven bent u van harte welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met Neelke Heldoorn (vervangend directeur).
Zij vertelt u graag over het onderwijs op de W.G. van de Hulstschool en u krijgt een rondleiding om te zien en te 'voelen' hoe het onderwijs wordt vormgegeven.
Belt u naar school voor een afspraak? Het telefoonnummer is 0578-613565.


Na het kennismakingsgesprek, waarin u uitgebreid vragen kunt stellen en informatie krijgt over de identiteit, het onderwijs, het team en de regels en afspraken op de W.G. van de Hulst, kunt u samen met uw kind een kijkje nemen in onze school en de groep waarin uw kind eventueel wordt geplaatst. U kunt daarna zelf besluiten of u overgaat tot inschrijving.

Wennen en definitieve inschrijving

Als uw zoon/dochter is ingeschreven mag hij/zij, vóór de vierde verjaardag, vier dagdelen in de klas komen kijken. Dit gaat in overleg met de leerkracht van groep 1.
Bij de definitieve inschrijving is het van belang dat u op de hoogte bent van wat er in de schoolgids staat.

Van basisschool naar basisschool?

Bij inschrijvingen van niet 4-jarigen, bijvoorbeeld vanwege verhuizing of om andere redenen, wordt standaard na het kennismakingsgesprek eerst contact gezocht met de school van herkomst (dit is een afspraak binnen ons samenwerkingsverband). Het is belangrijk om te weten dat inschrijving zorgvuldig gebeurt en van een aantal factoren afhangt. Er wordt dus niet "zomaar" ingeschreven. Zo kan op onze school onder andere de groepsgrootte een reden zijn om niet tot inschrijving over te gaan. Daarnaast hebben wij sinds 2013 een schoolondersteuningsprofiel dat bij aanmelding doorslaggevend is. Ook verwisselen van scholen binnen de gemeentegrens is niet vanzelfsprekend.