W.G. van de Hulstschool in een notendop: 

Een christelijke basisschool
Persoonlijke aandacht voor ieder kind
Structuur en veiligheid
Eigenaarschap en jezelf mogen zijn 
Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken
Een nieuwe, moderne school met ruime lokalen en een natuurlijk schoolplein
 

Schoolnieuws

nieuwsbrief september

Bij deze deel ik de nieuwsbrief van september met jullie. In deze nieuwsbrief lezen jullie o.a. informatie over de kinderboekenweek, filmmiddag en -avond, EHBO aan kinderen en onze flessenactie voor kinderkoor Watoto. Veel leesplezier en een goed weekend gewenst!

Nieuw: het oudercafé

Beste ouders/ verzorgers, 
 
Allereerst zal ik me aan jullie voorstellen. Mijn naam is Ria Lieferink en ik ben leerkracht op ’t Mozaïek in Vaassen, een andere school van ProCon. Maar, naast voor de klas staan in mijn gezellige groep 7, ben ik ook coördinator ouderbetrokkenheid binnen ProCon. Wellicht heb je mijn naam al eens voorbij zien komen rondom de ouderpanels die we het afgelopen jaar hebben georganiseerd.  
 
Dit jaar zullen we wederom verschillende ouderpanels organiseren, we vonden het prettig om samen na te denken over verschillende onderwerpen. Maar we willen dit jaar ook starten met iets nieuws: het oudercafé!  
 
Het oudercafé is een avond met een informeel karakter (lees: koffiedrinken) waarop je andere ouders uit de klas van jouw kind kan ontmoeten. Waarom? Natuurlijk is het gezellig om elkaar te ontmoeten en fijn om te weten bij welke leerlingen (en ouders) je kind in de klas zit.  
Maar daarnaast zorgt contact tussen ouders voor meer onderling begrip en verbondenheid.  
Investeringen in deze contacten verdienen zichzelf ook terug: onderzoek wijst uit dat ouders die elkaar kennen, elkaar aanspreken en zo elkaar kunnen helpen. Vaste ouder-oudercontacten versterken zelfs de sociale textuur rond een klas en school.  

 Voor de organisatie van deze oudercafés zoeken we hulp! Hoe? 
We zoeken uit elke klas 1 of meerdere ouders (een groepje is ook prima) die het oudercafé voor de klas van zijn/haar kind wil organiseren.  
Dit klinkt misschien ingewikkelder en tijdrovender dan het is, het houdt het volgende in: 
* Je plant een datum en tijd  
* Je bepaalt een locatie, het meest voor de hand liggend is gewoon het klaslokaal van je kind 
* Deze datum communiceer je met de desbetreffende ouders 
* Deze datum communiceer je met de directie, mocht het ’s avonds zijn dan moet de school wel geopend zijn 
* Misschien wil je een invulling aan de avond geven, maar alleen koffiedrinken is natuurlijk ook prima!  
 
Help jij mee? Wil je dit dan laten weten door te mailen naar rlieferink@pcbsmozaiek.nl  en wil je daarbij de naam van de school en de groep van je kind vermelden?  
 
Mocht je nog vragen hebben dan ben ik natuurlijk te bereiken via bovenstaande mail, maar je kan ook bellen naar ’t Mozaïek en vragen naar mij of naar Mariëtte Veldkamp, telefoonnummer 0578 573 250
 
Hartelijke groet, 
Ria Lieferink  

Startpunt IPC

Vandaag zijn we begonnen met het nieuwe IPC-thema genaamd: ‘tijddetectives’ 🔍.

Als tijddetective doe je onderzoek naar sporen van het verleden. Om die reden hebben de leerlingen vandaag de rol van archeoloog aangenomen.

Als echte archeologen hebben we opgravingen gedaan en wat hebben we veel gevonden en wat waren ze enthousiast! 😁

Aankomende vier weken gaan we nog veel meer onderzoek doen en hopen zo veel nieuwe informatie en vaardigheden te leren!

Kalender

woensdag 11 oktober
oud papier container
zaterdag 14 oktober
zondag 22 oktober
Herfstvakantie
donderdag 26 oktober
MR vergadering
vrijdag 27 oktober
nieuwsbrief oktober 2023
maandag 06 november
vrijdag 10 november
Gezin-School-Kerk week
maandag 06 november 19:30
21:00
ouderavond
woensdag 08 november 19:30
21:00
lezing voor ouders en leerkrachten Procon
zondag 12 november
Gezin-School-Kerk dienst