Wij willen kinderen de kans bieden zich in een vriendelijke, gestructureerde en veilige omgeving te ontplooien. Wij vinden het belangrijk dat intellectuele en creatieve groei in evenwicht is met sociale en persoonlijke groei. Wij willen kinderen uitdagen het beste uit zichzelf te halen vanuit talenten en mogelijkheden en zo bij te dragen aan een fijne leefomgeving. Ons motto “samen leer je meer en beter”.  

Wij werken volgens de kernwaarden van het Daltononderwijs, deze kernwaarden zijn: zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit, zo willen wij tot eigenaarschap voor het leren bij de kinderen komen. 

Hoe zie je het Daltononderwijs terug op onze school? 

Wij proberen op school zoveel mogelijk groep doorbrekend te werken, leren van en met elkaar. Doormiddel van bijvoorbeeld kleuterhulpen vanuit groep 7/8 (zij komen iedere ochtend helpen met de werkjes in de kleutergroep tijdens de inloop) en samen lezen in de hele middenbouw (zo staat iedereen een keer in zijn of haar kracht). Ook helpen we elkaar binnen de groepen, we werken met maatjes en voelen ons verantwoordelijk door taken die we krijgen. Ieder heeft zijn of haar eigen talent en daar maken we gebruik van. Ons onderwijs is adaptief, dat leerlingen past en uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen. 

Ook zie je onze visie terug tijdens onze dagelijkse lessen, hierin verwerken wij coöperatieve werkvormen en zorgen ervoor dat de kinderen zelf hun taken goed plannen en afkrijgen. Hoe dit is verlopen en wat er volgende keer beter zou kunnen bekijken we ook na iedere weektaak. In de bovenbouw werken de leerlingen met een logboekje en vullen daarin hun persoonlijke doelen in. Onze eigen bijdrage binnen het onderwijs is terug te zien in onze rapportfolio’s, al vanaf de kleuterbouw wordt dit opgestart. Zo mogen kleuters zelf bepalen welke werkjes in hun rapportfolio komen, dit wordt per jaargroep uitgebouwd, zo mogen kinderen uit de bovenbouw ook een deel van het rapport zelf beoordelen. Deze beoordeling wordt naast die van de leerkracht gelegd en gebruikt binnen het ouder-kindgesprek.  

Wij staan als school voor een brede ontwikkeling van alle leerlingen, zowel op cognitief gebied als cultureel, sociaal emotioneel en sportief gebied. Door het Dalton onderwijs als leidraad te nemen streven wij ernaar om ons onderwijs zo effectief mogelijk vorm te geven en af te stemmen op de behoeftes, interesses en competenties van de kinderen.  

Ook zijn wij als school en personeel een lerende organisatie waarbij ontwikkeling van professionaliteit voorop staat. Niet alleen de kinderen reflecteren op vaardigheden in de ontwikkeling dat doen wij als leerkrachten ook. Ook maken wij gebruik van elkaars expertises, gaan bij elkaar op klassenbezoek en zorgen dat we samen als school sterk staan.