Belangrijke pijlers van ons onderwijs zijn:

Christelijke Onderwijs

We vinden het belangrijk om de kinderen de boodschap van het Evangelie mee te geven en het Christen-zijn uit te dragen in onze relatie met de leerlingen, de ouders en met elkaar. Kinderen van iedere levensovertuiging zijn welkom op onze school.

Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken

Met deze woorden geven we aan wat we belangrijk vinden in ons onderwijs. Leerlingen helpen om hun zelfstandigheid te vergroten, verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren en ontwikkeling maar ook voor eigen gedrag en omgeving. Het samenwerken staat centraal tijdens tal van les momenten. 

Leren lezen

Wij vinden het heel belangrijk om lezen te stimuleren. Gaat het lezen goed, dan kan een kind zich veel informatie eigen maken. Daarom hebben we een prachtige bibliotheek met een grote verscheidenheid aan boeken.

Veel activiteiten

We zijn een kleine school maar hebben een grote groep ouders die zich actief inzetten voor de kinderen. Zij organiseren veel activiteiten voor de kinderen.

Kanjerschool

Kinderen horen zich fijn te voelen op school en thuis. Pesten hoort daar niet bij. En zielig doen ook niet. De kanjertraining helpt kinderen, leerkrachten en ouders problemen te signaleren en te benoemen.