Ons onderwijs

De W.G. van de Hulstschool is een Christelijke basisschool. De school werkt vanuit de daltonkernwaarden zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid en reflectie. Dit betekent dat op alle lagen in de school de daltonkernwaarden het uitgangspunt zijn. De school vindt het belangrijk dat kinderen in hun brede ontwikkeling worden begeleid in hun basisschoolperiode. Dat ze zelfbewust in relatie tot anderen hun verantwoordelijkheid voor leren én hun omgeving ontwikkelen.  

Vanaf schooljaar 2023-2024 doen dit wij dit in een flexibele organisatie waarbinnen kinderen ’s ochtends in jaargroepen/niveaugroepen leren en ’s middags in bouwgroepen. Op de ochtend richten we ons op de basisvaardigheden: rekenen, taal en lezen. ’s Middags wordt er thematisch gewerkt en richten we ons op de basisvaardigheden van burgerschapsonderwijs. Wetende dat dit niet zo te scheiden is; op de ochtend oefenen kinderen verder in burgerschapsvaardigheden en op de middag ontwikkelen ze hun basisvaardigheden in rekenen, taal en lezen verder door.  

Daarnaast werkt het team, vanuit het dalton denken en handelen, op een professionele manier aan de kwaliteit van ons onderwijs. Met de methodiek van Stichting LeerKRACHT werken we gezamenlijk aan kwaliteitsthema's. De stem van de leerling en wetenschappelijk onderzoek zijn hierin belangrijke data voor ons. Ons motto: "Samen leer je meer en beter". 

Belangrijke speerpunten in ons onderwijs zijn vanuit onze visie:

Christelijke Onderwijs

We vinden het belangrijk om de kinderen de verhalen uit de Bijbel te vertellen en samen te bidden en zingen over Gods liefde. De school kent een betrokken christelijke populatie waarin het gevoel van saamhorigheid groot is. Kinderen van iedere levensovertuiging zijn welkom op onze school.

Leren lezen

Wij vinden het heel belangrijk om lezen te stimuleren. Gaat het lezen goed, dan kan een kind zich veel informatie eigen maken. Daarom hebben we een prachtige bibliotheek met een grote verscheidenheid aan boeken.

Thematisch werken

In groep 1 t/m 8 wordt er thematisch gewerkt. In groep 1-2-3 doen we dit met door de leerkrachten gekozen thema's. In groep 4-5-6 en 7-8 werken we met IPC. Dit is een geïntegreerd curriculum waain wereldoriëntatie, kunst en cultuur aan bod komt. 

Kanjertraining

Kinderen horen zich fijn te voelen op school en thuis. Pesten hoort daar niet bij. En zielig doen ook niet. De kanjertraining helpt kinderen, leerkrachten en ouders problemen te signaleren en te benoemen. Elke week krijgen de kinderen Kanjertraining en in de hele school spreken we de Kanjertaal om een sociaal veilige omgeving te creëren met elkaar.