Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert en helpt de school met organiseren van bijzondere activiteiten voor de kinderen en de ouders. In de activiteitencommissie zitten betrokken ouders die vrijwillig meehelpen op school.

 

Activiteiten

Een greep uit de activiteiten waar we aan meewerken:

  • de kerstviering
  • inzamelen van oud papier
  • de palmpaas optocht
  • het bezoek van Sinterklaas
  • de sporttoernooien
  • de avondvierdaagse
  • het jaarlijkse openingsfeest
  • de schoolfotograaf

 

Verzorgen van schoolgebouw

Maar de ouders zorgen ook voor het schoolgebouw. Bij feest en vieringen versieren we de hal. En af en toe knappen we het schoolplein op. Schoonmaken van de lokalen en het speelgoed hoort er ook bij.

 

Ouderbijdrage nodig

Geld is nodig om bijvoorbeeld boodschappen te kunnen doen voor deze bijzondere activiteiten. Daarom houden we acties zoals een eieractie en de worstenactie. Het geld dat we daarmee ophalen gebruiken we voor de inkopen. Dat is echter niet genoeg. Daarom vragen we u als oud

er ook altijd om een ouderbijdrage van € 22,50 per kind.

We hebben u ook nodig!

Vele handen maken licht werk. Daarom vragen we u regelmatig om te helpen met een klusje.

Ook in de acti
viteitencommissie?

Vindt u het leuk om mee te denken of iets te organiseren? Kom dan ook bij ons. U bent van harte welkom!

Wie zitten er in de activiteitencommissie?

Mirjam Gosseling           voorzitter
Windy Draaier                penningmeester
Sabine Haggeman         teamlid/notulist
overige leden van de activiteiten commissie:
Leontine Hofmeijer        
Klazina Reurink              
Marjan van Petersen      
Nicole Jeursen                 
Gyuri Kiss
Laura Veenendaal
Natasha Zweers

Meer weten?

Klik hier voor het jaarverslag 2019-2020
Klik hier voor het financieel jaarverslag van 2019-2020

Klik hier voor het jaarverslag van 2018-2019

Klik hier voor het jaarverslag van 2017-2018
Klik hier voor het financieel jaarverslag van 2017-2018

Klik hier voor het jaarverslag 2016-2017
Klik hier voor het financieel jaarverslag 2016-2017

Klik hier voor het jaarverslag 2015-2016
Klik hiervoor het financieel jaarverslag 2015-2016