Documentatie

Hier vind u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. 

Schoolplan en jaarplan

Het schoolplan is een document waarin de visie en de aandachtspunten op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het jaarplan geeft de verbeterpunten weer die dit schooljaar aandacht krijgen. Het schoolplan en het jaarplan liggen op school ter inzage, want we geven er graag een mondelinge toelichting bij.

Schoolondersteuningsprofiel

In dit document wordt een beschrijving gegeven van het schoolondersteuningsprofiel van onze school, zoals we dat graag zouden willen realiseren. Deze beschrijving van het schoolondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor het inrichten van ons onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte, het bepalen van de grenzen van de zorg en het voldoen aan de wettelijke bepalingen die bestaan rondom zorgplicht en ‘passend onderwijs’. Onze school valt onder het samenwerkingsverband Zeeluwe (www.zeeluwe.nl)
Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel van onze school.
Inspectie

Klik hier voor het rapport van de inspectie dat in het voorjaar van 2018 werd gepubliceerd.

Beleidsstukken en protocollen

Voor beleidsstukken en protocollen verwijzen we naar de website van Stichting ProCon waar onze school bij hoort: www.stichting-procon.nl
Kijk daarvoor onder het tabblad Organisatie.
Klik hier voor het strategisch beleidsplan van ProCon 2018-2022
Klik hier voor het privacy beleid van Stichting ProCon