Groep 7

We zijn met 20 leerlingen in groep 7.

De leerkracht van deze groep is juf Yoëlle Wolf. Ze werkt van maandag tot en met vrijdag in de groep. Ook dit schooljaar zitten de leerlingen van groep 7 en groep 8 op de locatie ‘Rozemarijntje’, het telefoonnummer is 0578 – 745030.

De schooltijden zijn elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur. Vanaf 8.20 uur mogen de leerlingen binnen komen.

We zijn een Christelijke school en dragen deze identiteit uit. Daarbij hoort ook onze dagelijkse opening. We volgen de methode Kind op Maandag. Hierin komen mooie thema’s aan bod, bij deze thema’s horen Bijbelverhalen, kringgesprekken en liedjes. We beginnen de dag met gebed en sluiten hier ook mee af.

Dalton: We vinden het belangrijk dat de kinderen zelfstandig leren werken. Dit doen we m.b.v. de weektaak, de dag-ritmekaarten en de zelfstandig werkenblokjes. We geven extra instructie  aan de instructietafel, of terwijl we rondlopen om te kijken hoe het gaat met het werk van de kinderen. Ook zijn er natuurlijk de vaste instructiemomenten.
Samenwerken is een onderdeel van onze manier van werken. Leerlingen moeten dit leren en daarom zijn er ook samenwerkopdrachten. Bijvoorbeeld met taal of begrijpend lezen. Ook tijdens IPC is er veel aandacht voor samenwerken. 
Ook gebruiken we coöperatieve werkvormen. Deze werkvormen verhogen de betrokkenheid bij het leren. 

Lezen: We hebben een prachtige bibliotheek op Kleurrijk maar ook op Rozemarijntje staan er veel boeken. De boeken staan ingedeeld op A, B en C niveau. Iedere ochtend starten we met 20 minuten lezen. De kinderen lezen alleen, samen, zijn tutor of helpen bij de kleuters.              

Begrijpend lezen: Op donderdag werken we met de methode Nieuwsbegrip. Deze methode sluit aan bij actuele onderwerpen. De kinderen lezen zelfstandig de tekst en maken daarna, samen met hun maatje, de vragen. Op woensdag werken we met ‘Blits’, een methode voor studievaardigheden. Het bestaat uit de onderdelen: begrijpend lezen, informatiebronnen gebruiken, kaarten en schema’s, tabellen en grafieken.  

Rekenen:  Dit doet elke leerling op zijn/haar eigen chromebook met Snappet. In groep 7 komen breuken, procenten en verhoudingen aan bod. Ook leren de kinderen cijferend delen en vermenigvuldigen. Verhaalsommen worden steeds belangrijker en we gaan aan de slag met meten en wegen.              

Taal: Dit doen de leerlingen met de methode ‘Staal’. Verschillende onderdelen komen aan bod zoals  woordenschat, taal verkennen, spreken/luisteren en het schrijven van teksten. De methode bestaat uit verschillende thema’s. bij de taal lessen wordt vaak samen gewerkt met je maatje.  

Spelling: Hiervoor gebruiken we ook de methode ‘Staal’. Elke dag is er instructie en daarnaast ook iedere dag een dictee van 3 woorden en 3 zinnen. Op woensdag staat grammatica centraal. Werkwoorden komen veel aan bod. Maar ook het gebruik van leestekens. 

IPC: Op maandag-, woensdag- en donderdagmiddag werken we thematisch aan de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, cultuur en creatieve vakken. Bij IPC hoort dat leerlingen veel zelf onderzoeken en hierbij samenwerken, vaak presenteren ze wat ze hebben geleerd. En op onze leerwand in de klas is te zien waar we mee bezig zijn of zijn geweest.

Engels: De leerlingen krijgen elke week Engels, we volgen de lessen van de methode “Take it Easy’. 

Verkeer: Dit schooljaar is er weer een verkeersexamen. De leerlingen van groep 7 en 8 doen mee aan dit examen. Daarom werken we iedere week aan de lessen van de methode ‘Wijzer door het verkeer.’ 

Topografie: De leerlingen hebben dit jaar zes topografie toetsen verspreid over het jaar. Deze toetsen gaan over verschillende delen van Europa. 

Elke vrijdagmiddag hebben we handvaardigheid of tekenen. Ook doen we op vrijdagmiddag de kanjertraining. 

Onze school is een kanjerschool. Dit betekent dat de leerkrachten gecertificeerd zijn om deze sociale training te geven. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Aan de hand van verhalen, oefeningen en petten geven we dit vorm. 

Schoolzwemmen: Vorig jaar kon het schoolzwemmen niet doorgaan i.v.m. corona. Groep 7 heeft daarom het eerste halfjaar schoolzwemmen. We zwemmen om de maandag van 8.30 tot 9.30. Uw kind wordt op deze dagen om 8 uur op Kleurrijk verwacht. De bus vertrekt om 8.05 uur.  

Gym: De lessen zijn op dinsdag (als er geen schoolzwemmen is) van 12.25 tot 13.10. Op vrijdag gymmen wij van 9.50 tot 10.30. Voor gymmen in de sporthal moeten de leerlingen  gymkleren en gymschoenen meenemen.  

Werkstuk: Ieder kind maakt een werkstuk over een zelfgekozen onderwerp. De leerlingen ontvangen hierover informatie. Daarna houden ze een presentatie over hun werkstuk. 

Huiswerk: Voor het huiswerk hebben de kinderen een 23-ringsmap en een agenda nodig, deze moeten ze elke dag meenemen naar school. Het huiswerk wordt opgeschreven in de agenda en al het huiswerk zit in de map. Zo helpen we de kinderen te leren plannen en te wennen aan huiswerk maken.                                                             

Huiswerkschema:
maandag               metriek
dinsdag                  topgrafie/Engels
woensdag             werkwoordspelling
donderdag            redactiesommen