Groep 4In groep 4 zitten 18 kinderen die elke dag van juf Lida les krijgen. We hebben al een mooie start gemaakt. Samen zijn we begonnen aan het thema van de uniekweken: IK +JIJ=WIJ

Muziek en gym
Op maandagmiddag geeft juf Mariska muziekles. Op dinsdagmiddag en vrijdagmorgen wordt de gymles gegeven door meester Jeroen. Op vrijdagmorgen worden de kinderen om 8.30 uur in gymkleding in de PWA-gymzaal verwacht. De deur is al eerder open, zodat de kinderen zich op tijd kunnen omkleden.

Lezen
Het lezen in groep 4 is erg belangrijk. Wij besteden daar veel tijd aan. In groep 4 starten we bijna iedere ochtend met het lezen van een zelf gekozen boek.  Ook wordt er iedere dag op een vast moment voorgelezen.  Dit is belangrijk voor de woordenschat en natuurlijk voor de beleving en plezier van het lezen in boeken. Wij adviseren u om uw kind lid te maken van de bibliotheek. (Dit is gratis). Ook het thuis oefenen met lezen is erg belangrijk. De kinderen zelf laten lezen of voorlezen kan een waardevol moment van de dag zijn. 

Trefwoord
We zijn een christelijke school en dragen deze identiteit van harte uit. Daarbij hoort onze dagelijkse opening. We volgen de methode Trefwoord. We luisteren naar Bijbelverhalen, houden kringgesprekken en zingen liedjes. We beginnen de dag met elkaar met gebed en sluiten hier ook mee af.

Dalton
We vinden het belangrijk dat de kinderen zelfstandig leren werken. Ze krijgen daarom een weektaak met keuzewerk. We maken de kinderen verantwoordelijk voor hun eigen werk en werken met doelen. Als het werk klaar is gaan we evalueren.

Ook samenwerken vinden we belangrijk. Samen leer je meer en beter! Daarbij ontwikkelen de kinderen goede sociale vaardigheden. We doen veel coöperatieve werkvormen om alle kinderen actief te betrekken tijdens de instructie.

Rekenen
Tijdens de rekenlessen maken we veel gebruik van concreet materiaal. In groep 4 leren we de tafels, sommen t/m 100, wegen en meten en het klokkijken (kwart voor en over, maar ook tien voor en tien voor half). Thuis herhalen vinden de kinderen fijn en is heel zinvol voor het goed automatiseren. Er zijn veel computerspelletjes met sommen te vinden op internet. Er is ook in te loggen via school. Leuk en leerzaam!

Schrijven
Het schrijven van de letters en getallen oefenen we dagelijks. Groep 4 leert de hoofdletters en mag straks kiezen om met een andere pen te gaan schrijven.

Om half 11 is de
pauze en gaan de kinderen lekker buiten spelen.

Taal en spelling
In groep 4 beginnen we met taalboeken. Met taal doen we veel aan woordenschat, zinsbouw, spreken/ luisteren en taalspelletjes. Bij spelling leren we hoe we de woorden moeten schrijven. We doen iedere dag een woorddictee van 5 woorden.

Kanjerschool
We zijn een kanjerschool. Iedere week doen we een kanjerles met de groep om de sociale vaardigheden te oefenen a.d.h.v. een verhaal, een gesprek of spelletjes. De vijf belangrijke regels zijn: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we werken samen, we hebben plezier en we doen mee. Jij mag er zijn en de ander ook. Sociale veiligheid vinden we erg belangrijk. De methode biedt kinderen handvatten om gevoelens te verwoorden en gedrag te bespreken. In rollenspelen staan petten voor een bepaald gedrag..

Groep 4 mag in februari beginnen met een spreekbeurt. Hier hoort u t.z.t meer over.

Om ieder kind goed in de gaten te houden zijn er regelmatig gesprekjes met de kinderen en toets momenten in het jaar. Als blijkt dat er onvoldoende vooruitgang is of als er andere dingen opvallen, nemen wij contact met u op. We hopen dat u dat ook doet met ons! Wij overleggen samen over de plannen. Ook als er vragen zijn, bent u van harte welkom.

Daarnaast vinden we het fijn dat u – in ieder geval twee keer - gebruik maakt van de contactmomenten die in de kalender staan vermeld.

Lida Schroten