Groep 4In groep 4 zitten 14 kinderen die 4 ochtenden van juf Nicolet les krijgen. Op de maandagen en de middagen zijn ze samen met groep 3 of groep 5 en hebben ze les van juf Jolanda en juf Marry of juf Lida. 

 

Gym 

 

Op dinsdagmiddag en dondermorgen wordt de gymles gegeven door juf Anouk. Op dondermorgen worden de kinderen om 8.30 uur in gymkleding in de PWA-gymzaal verwacht. Ze gymmen dan samen met groep 3. De deur is al eerder open, zodat de kinderen zich op tijd kunnen omkleden. 

 

Lezen 

 

Het lezen in groep 4 is erg belangrijk. Wij besteden daar veel tijd aan. In groep 4 starten we 3 ochtenden met lezenOok wordt er iedere dag op een vast moment voorgelezen Dit is belangrijk voor de woordenschat en natuurlijk voor de beleving en plezier van het lezen in boeken. Wij adviseren om uw kind lid te maken van de bibliotheek. (Dit is gratis). Ook het thuis oefenen met lezen is erg belangrijk. De kinderen zelf laten lezen of voorlezen kan een waardevol moment van de dag zijn. 

 

 

 

Kind op Maandag 

 

We zijn een Christelijke school en dragen deze identiteit van harte uit. Daarbij hoort onze dagelijkse opening.  

We volgen de methode Kind op maandag. We luisteren naar Bijbelverhalenhouden kringgesprekken en zingen liedjes. We beginnen de dag met elkaar met gebed en sluiten hier ook mee af.  

 

 

Dalton  

 

We vinden het belangrijk dat de kinderen zelfstandig leren werken. Dit doen we m.b.v. de dagritmekaarten en de zelfstandig werkenblokjes. De juf helpt kinderen aan de instructietafel. De andere kinderen mogen dan niet storen.  

Ze krijgen een weektaak met keuzewerk. We maken de kinderen verantwoordelijk voor hun eigen werk.  

 

Ook samenwerken vinden we belangrijk. Samen leer je meer en beter! Daarbij ontwikkelen de kinderen goede sociale vaardigheden. We doen veel coöperatieve werkvormen om alle kinderen actief te betrekken tijdens de instructie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekenen 

 

Tijdens de rekenlessen maken we veel gebruik van concreet materiaal.  

In groep 4 leren we de tafels, sommen t/m 100, wegen en meten en het klokkijken (kwart voor en over, maar ook tien voor en tien voor half). Thuis herhalen vinden de kinderen fijn en is heel zinvol voor het goed automatiseren. Er zijn veel computerspelletjes met sommen te vinden op internet. Er is ook in te loggen via school. Binnenkort ontvangt u een code voor Ambrasoft Leuk en leerzaam! 

Elke maandagmorgen houden we een rekeninloop. 

 

Schrijven 

 

Het schrijven van de letters en getallen oefenen we dagelijks. Groep 4 leert de hoofdletters en mag straks kiezen om met een andere pen te gaan schrijven. 

 

 

Om half 11 is de pauze en gaan de kinderen lekker buiten spelen.  

 

 

Taal en spelling 

 

In groep 4 starten we met de methode voor taal en spelling : StaalStaal staat voor sterk in taal en spelling. We hebben deze methode gekozen omdat de spelling en grammatica gecombineerd zijn en de spelling is gebaseerd op de methode van Jose Schraven. Zij werkt o.a. met gebaren bij de klanken en regels. Die gebaren passen we ook in groep 3 toe. Het taalboek spreekt de kinderen aan door de plaatjes/fotos en thema’s uit het dagelijks leven. Zo vergroten we de woordenschat, spreken en luisteren we met elkaar, verkennen we onze taal en schrijven we 

 

 

Kanjerschool 

 


We zijn een 
kanjerschool. Iedere week doen we een kanjerles met groep 3/4 en 4/5 om de sociale vaardigheden te oefenen a.d.h.v. een verhaal, een gesprek of spelletjes. De vijf belangrijke regels zijn: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaarwe werken samenwe hebben plezier en we doen mee.   

Sociale veiligheid vinden we erg belangrijk. 

 

 

 

 

 

 


De methode biedt kinderen handvatten om gevoelens te verwoorden en gedrag te bespreken. In rollenspelen staan petten voor een bepaald gedrag.
 

 

 

Om ieder kind goed in de gaten te houden zijn er regelmatig gesprekjes met de kinderen en toets momenten in het jaar. Als blijkt dat er onvoldoende vooruitgang is of als er andere dingen opvallen, neem ik contact met u op. Ik hoop dat u dat ook doet als er iets is! Ook als er vragen zijn, bent u van harte welkom. 

Daarnaast vind ik het fijn dat u –in ieder geval twee keer- gebruik maakt van de contactmomenten die in de kalender staan vermeld. 

 

 

 

Ik geniet van het werken in groep 4! 

We gaan er samen een fijn schooljaar van maken! 

 

Hartelijke groet,  

Nicolet Stegeman