Groep 4


Links juf Marry, rechts boven juf Roelinda en zittend juf Jolanda met de leerlingen uit groep 3 en 4. 

In groep 4 zitten 19 kinderen die elke ochtend van juf Roelinda les krijgen. Op de middagen zijn ze samen met groep 3 en hebben ze les van juf Jolanda of juf Marry.

Muziek en gym 
Op maandagmiddag geeft juf Mariska muziekles. Op dinsdagmiddag en vrijdagmorgen wordt de gymles gegeven door juf Anouk. Op vrijdagmorgen worden de kinderen om 8.30 uur in gymkleding in de PWA-gymzaal verwacht. Ze gymmen dan samen met groep 3. De deur is al eerder open, zodat de kinderen zich op tijd kunnen omkleden.

Lezen
Het lezen in groep 4 is erg belangrijk. Wij besteden daar veel tijd aan. In groep 4 starten we 3 ochtenden met lezen. Ook wordt er iedere dag op een vast moment voorgelezen.  Dit is belangrijk voor de woordenschat en natuurlijk voor de beleving en plezier van het lezen in boeken. Wij adviseren u om uw kind lid te maken van de bibliotheek. (Dit is gratis). Ook het thuis oefenen met lezen is erg belangrijk. De kinderen zelf laten lezen of voorlezen kan een waardevol moment van de dag zijn.

Trefwoord 
We zijn een Christelijke school en dragen deze identiteit van harte uit. Daarbij hoort onze dagelijkse opening. We volgen de methode Trefwoord. We luisteren naar Bijbelverhalen, houden kringgesprekken en zingen liedjes. We beginnen de dag met elkaar met gebed en sluiten hier ook mee af.

Dalton 
We vinden het belangrijk dat de kinderen zelfstandig leren werken. Dit doen we m.b.v. de dagritmekaarten en de zelfstandig werkenblokjes. De juf helpt kinderen aan de instructietafel. De andere kinderen mogen dan niet storen. 
Ze krijgen een weektaak met keuzewerk. We maken de kinderen verantwoordelijk voor hun eigen werk. 
Ook samenwerken vinden we belangrijk. Samen leer je meer en beter! Daarbij ontwikkelen de kinderen goede sociale vaardigheden. We doen veel coöperatieve werkvormen om alle kinderen actief te betrekken tijdens de instructie.

Rekenen
Tijdens de rekenlessen maken we veel gebruik van concreet materiaal. 
In groep 4 leren we de tafels, sommen t/m 100, wegen en meten en het klokkijken (kwart voor en over, maar ook tien voor en tien voor half). Thuis herhalen vinden de kinderen fijn en is heel zinvol voor het goed automatiseren. Er zijn veel computerspelletjes met sommen te vinden op internet. Er is ook in te loggen via school. Binnenkort ontvangt u een code voor Ambrasoft.  Leuk en leerzaam! 
Elke donderdagmorgen houden we een rekeninloop.

Schrijven
Het schrijven van de letters en getallen oefenen we dagelijks. Groep 4 leert de hoofdletters en mag straks kiezen om met een andere pen te gaan schrijven.

Om half 11 is de pauze en gaan de kinderen lekker buiten spelen.

Taal en spelling
Dit schooljaar starten we met een nieuwe methode voor taal en spelling in groep 4: Staal. Staal staat voor sterk in taal en spelling. We hebben deze methode gekozen omdat de spelling en grammatica gecombineerd zijn en de spelling is gebaseerd op de methode van Jose Schraven. Zij werkt o.a. met gebaren bij de klanken en regels. Die gebaren passen we ook in groep 3 toe. Het taalboek spreekt de kinderen aan door de plaatjes/foto’s en thema’s uit het dagelijks leven. Zo vergroten we de woordenschat, spreken en luisteren we met elkaar, verkennen we onze taal en schrijven we. Ik heb veel zin om met deze methode te gaan werken met de kinderen.

Kanjerschool
We zijn een kanjerschool. Iedere week doen we een kanjerles met groep 3 samen om de sociale vaardigheden te oefenen a.d.h.v. een verhaal, een gesprek of spelletjes. De vijf belangrijke regels zijn: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we werken samen, we hebben plezier en we doen mee. Sociale veiligheid vinden we erg belangrijk. De methode biedt kinderen handvatten om gevoelens te verwoorden en gedrag te bespreken. In rollenspelen staan petten voor een bepaald gedrag.

Om ieder kind goed in de gaten te houden zijn er regelmatig gesprekjes met de kinderen en toets momenten in het jaar. Als blijkt dat er onvoldoende vooruitgang is of als er andere dingen opvallen, neem ik contact met u op. Ik hoop dat u dat ook doet als er iets is!