Groep 1/2 

Algemeen
Ook dit jaar zijn wij weer gestart met twee combinatiegroepen 1/2. Er is dit jaar ook een groep 2/3 waar we nauw mee samenwerken zodat er een goede doorgaande lijn gewaarborgd is en de overgang naar groep 3 vloeiend verloopt.

In de Eekhoorngroep werkt juf Sabine van maandag t/m vrijdag. In de Vossengroep werkt op maandag, donderdag en vrijdag juf Jolanda en dinsdag en woensdag juf Marina.

Er ligt een schriftje in de hal bij de ingang van beide groepen. Mochten er bijzonderheden zijn die de leerkracht moet weten (bijvoorbeeld als er iemand anders komt halen of brengen of een tandarts bezoek), dan graag even in het schriftje schrijven of mailen. Natuurlijk zijn we altijd bereid tot een gesprek, dan het liefst na schooltijd.

Dagritme
Om zoveel mogelijk structuur te kunnen bieden, werken wij met dagritmekaarten. Deze worden elke dag aangepast en met de kinderen besproken. Voor de kinderen worden ook de bijzonderheden per dag getekend op het whiteboard.

Thema’s
In de kleutergroepen werken we thematisch, dat wil zeggen dat we in blokken van een aantal weken werken aan één thema. We willen zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Aan deze thema’s worden door de leerkrachten nieuwe doelen gekoppeld. Dit kunt u terugzien op de posters, aankleding van de klas, werkjes, themamuur en de themaboom in de hal.

Inloop
Elke ochtend beginnen we met een inloop. Hierbij werken de kinderen zelfstandig, in tweetallen of als groepje aan een activiteit. We hebben elke week een andere invulling. Een week zal met spelmateriaal gevuld worden, een week met taalspellen en een week met rekenspellen.

Dalton
Om de zelfstandigheid te vergroten werken we in de groep met het digi-keuzebord. Elke dag kiest het kind zelf uit de activiteiten die de leerkracht heeft klaargezet voor die week. Met een fotokaartje wordt aangegeven waar het kind bij wil, zo is het duidelijk wie waar mee bezig is en of de activiteit nog beschikbaar is. De helpende handen mogen als eerste kiezen, daarna gaat er per dag een ander groepje eerst, volgens een vaste structuur. Elke schooldag heeft een andere kleur.

Methodes
De lessen worden gegeven aan de hand van de methode van Onderbouwd. Met de (handpop)bewoners van de rekenflat en taaltoren leren de kinderen op een speelse en aansprekende manier! Verder maken we gebruik van Logo 3000, dit is een woordenschatmethode. Kinderen in de kleutergroep krijgen gedurende 2 jaar tijd 3000 woorden aangeboden. De actuele woorden zijn terug te vinden op de themamuur.

Kanjerschool
Alle leerkrachten zijn gecertificeerd om de te geven; een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. We vinden het heel belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zitten, zich veilig voelen en positief over zichzelf en de ander denken. Tijdens de lessen krijgen de kinderen handvatten voor sociale situaties. Aan de hand van rollenspelen, verhalen en oefeningen geven we dit vorm.
De basisregels staan op de poster. Daar houden we elkaar aan. Gedrag is een keuze; in de methode staat een bepaald gedrag voor een bepaalde pet kleur.

Kind op maandag
Het Christelijk onderwijs willen we van harte uitdragen. Onze godsdienstmethode is KOM. Doormiddel van spiegel- en Bijbelverhalen ontdekken de kinderen wat het Bijbelverhaal te zeggen heeft in ons leven van alle dag. Ook bidden we en zingen we Bijbelse liedjes.

Wijzneus
Wijzneus is een methode om onderwerpen op een gevarieerde, verdiepende manier aan te bieden. Zo kunnen we aansluiten bij de talenten van elk kind. Voor de meer begaafde kinderen is er ook nog de Levelbox met materialen speciaal ontwikkeld voor kleuters die ‘meer’ kunnen.

Groep 2
In groep 2 werken we met Schrijfdans dit is een methode om op een leuke en vrije manier bezig te zijn met “schrijven”. Daarna gaan we verder met Pennenstreken ter voorbereiding op het schrijven van groep 3. Wij proberen verder zoveel mogelijk de juiste letters aan te leren (niet de blokletters), op de juiste manier te schrijven en van links naar rechts te werken.

Handige weetjes
Vanaf 8.20 uur zijn de kinderen binnen van harte welkom! Ieder kind heeft twee haakjes, één voor de jas en één voor de tas. Deze plek in herkenbaar aan de persoonlijke sticker die ook op de stoel te vinden is.

Iedere maandag mogen de kinderen zendingsgeld meenemen en zo zamelen we geld in voor een actueel (wisselend) doel.

Bij de ingang van de klas hangt een verjaardagskalender. Verjaardagen van mama’s en papa’s mogen hierop geschreven worden zodat we met de kinderen iets moois kunnen maken.

Op woensdag gymmen wij in het speellokaal van ‘Kleurrijk’, in het midden van het gebouw.

Elke vrijdag gaat Ollie de beer bij een ander kind logeren, ook gaat er dan een voorleesboek mee naar huis. Wij zijn een boekenschool en vinden voorlezen/lezen erg belangrijk. Het is niet alleen leuk, maar ook goed voor de taalontwikkeling.

Het rarara-tasje rouleert onder de kinderen van groep 1. Het letter- en cijfertasje rouleert onder de kinderen van groep 2 en komt dus ook een keer bij u thuis.

We maken gebruik van SchoolWapps, hiervoor wordt een persoonlijke code uitgedeeld om in te kunnen loggen voor nieuwtjes uit onze groep.

Tot ziens in groep 1/2!