Groep 1/2 

Wij zijn dit schooljaar op de W.G. van de Hulst van start gegaan met een combigroep 1/2. We werken nauw samen met groep 3 zodat er een goede doorgaande lijn gewaarborgd is en de overgang naar groep 3 vloeiend verloopt.

Op maandag is juf Marry in de groep, op dinsdag t/m vrijdag is juf Sabine er. Juf Ilona ondersteunt elke ochtend.

Er ligt een schriftje in de hal op de kapstok rechts naast de groene deur van het lokaal. Mochten er bijzonderheden zijn die de leerkracht moet weten, dan graag even in het schriftje schrijven. Natuurlijk zijn we altijd bereid tot een gesprek, dan het liefst na schooltijd.

Kiesbord
Om tegemoet te komen aan de autonomie van de kinderen en om zelfstandigheid te vergroten werken we in de groep met een kiesbord. Elke dag kiest de kleuter zelf uit de activiteiten die de leerkracht heeft klaargezet voor die week. 
De kleuter hangt zijn of haar eigen foto bij de gekozen activiteit. De helpende handjes mogen als eerste kiezen, daarna gaat er per dag een ander groepje eerst, volgens een vaste structuur. Elke schooldag heeft een andere kleur. Aan de achterzijde van het kiesbord komt de foto van het kind bij de betreffende opdracht die klaar is.  Zo heeft de leerkracht een goed overzicht welk kind hulp nodig heeft bij het plannen.

Inloop
Elke ochtend beginnen we met een inloop. Hierbij werken de kinderen zelfstandig, in tweetallen of als groepje aan een activiteit. Drie dagen is er een vrije inloop, één dag start met taalspelletjes en één dag met rekenactiviteiten.

Methodes
De lessen worden gegeven aan de hand van de methode van Onderbouwd. Met de bewoners van de rekenflat en taaltoren leren de kinderen op een speelse en aansprekende manier!

Kanjerschool
Alle leerkrachten zijn gecertificeerd om de kanjertraining te geven; een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. We vinden het heel belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zitten, zich veilig voelen en positief over zichzelf en de ander denken. Tijdens de lessen krijgen de kinderen handvatten voor sociale situaties. Aan de hand van rollenspelen, verhalen en oefeningen geven we dit vorm. De basisregels staan op de poster. Daar houden we elkaar aan. Gedrag is een keuze; in de methode staat een bepaald gedrag voor een bepaalde pet kleur.

Trefwoord
Het Christelijk onderwijs willen we van harte uitdragen. Onze godsdienstmethode is Trefwoord. Door middel van spiegel- en Bijbelverhalen ontdekken de kinderen wat het Bijbelverhaal te zeggen heeft in ons leven van alle dag. Ook bidden we en zingen we Bijbelse liedjes. 

Wijzneus
Wijzneus is een methode om onderwerpen op een gevarieerde, verdiepende manier aan te bieden. Zo kunnen we aansluiten bij de talenten van elk kind. Voor de meerbegaafde kinderen is er ook nog de Levelbox met materialen speciaal ontwikkeld voor kleuters die ‘meer’ kunnen.

Groep 2
In groep 2 werken we met Schrijfdans dit is een methode om op een leuke en vrije manier bezig te zijn met 'schrijven'. Daarna gaan we verder met Pennenstreken ter voorbereiding op het schrijven van groep 3.

Op woensdag wordt er in groep 2 aan de groepsplannen rekenen en taal gewerkt. Dit noemen we de groepsplandag.

Handige weetjes

Vanaf 8.20 uur zijn de kinderen binnen van harte welkom! Ieder kind heeft twee haakjes, één voor de jas en één voor de tas. Ouders kunnen door de andere deur via de kortste weg weer naar buiten.

Bij de ingang van de klas hangt een verjaardagskalender. Verjaardagen van mama’s en papa’s mogen hierop geschreven worden zodat we met de kinderen iets moois kunnen maken.                                                                             

Op maandagochtend gymt groep 1 in het speellokaal van ‘Kleurrijk’, in het midden van het gebouw. Op dinsdagmiddag gymt groep 2 in de grote sporthal bij meester Jeroen.

 Elke vrijdag gaat Ollie of Smokey bij een ander kind logeren, ook gaat er dan een voorleesboek mee naar huis. Wij zijn een boekenschool en vinden voorlezen/lezen erg belangrijk. Het is niet alleen leuk, maar ook goed voor de taalontwikkeling.

 De cijfer-/letterkoffer rouleert onder de kinderen en komt dus ook een keer bij u thuis.

Marry Vijge en Sabine Haggeman