Groep 1/2 

Juf Sabine met de kleuters uit groep 1/2 A.Links juf Ramona en rechts juf Tineke samen met de kleuters van groep 1/2B.

Algemeen
Wij zijn dit schooljaar op de W.G. van de Hulst van start gegaan met twee combinatiegroepen 1/2. We werken nauw samen met groep 3 zodat er een goede doorgaande lijn gewaarborgd is en de overgang naar groep 3 vloeiend verloopt.

In de Eekhoorngroep (groep 1/2 a) werkt juf Sabine van maandag t/m vrijdag. In de Vossengroep (groep 1/2 b) werkt op maandag t/m vrijdag juf Ramona en op vrijdag juf Tineke.

Dagritme
Om zoveel mogelijk structuur te kunnen bieden, werken wij met dagritmekaarten. Deze worden elke dag aangepast en met de kinderen besproken. Ook kunnen de kinderen hier even kijken om te zien wat er na een bepaalde activiteit komt.

Thema’s
In de kleutergroepen werken we thematisch, dat wil zeggen dat we in blokken van een aantal weken werken aan één thema. We willen zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Aan deze thema’s worden door de leerkrachten nieuwe doelen gekoppeld. Dit kunt u terugzien op de posters, aankleding van de klas, werkjes, themamuur en de themaboom in de hal.

Inloop
Elke ochtend beginnen we met een inloop. Hierbij werken de kinderen zelfstandig, in tweetallen of als groepje aan een activiteit. Drie dagen is er een vrije inloop, één dag start met taal- en één dag met rekenactiviteiten.

Dalton
Om tegemoet te komen aan de autonomie van de kinderen en om zelfstandigheid te vergroten werken we in de groep met een kiesbord. Elke dag kiest het kind zelf uit de activiteiten die de leerkracht heeft klaargezet voor die week. En hangt daar zijn/haar foto, zo is het duidelijk wie waar mee bezig is en of de activiteit nog beschikbaar is. De helpende handen mogen als eerste kiezen, daarna gaat er per dag een ander groepje eerst, volgens een vaste structuur schooldag heeft een andere kleur. Aan de achterzijde van het kiesbord komt de foto van het kind bij de betreffende opdracht die klaar is.  Zo heeft de leerkracht een goed overzicht welk kind hulp nodig heeft bij het plannen.

Methodes
De lessen worden gegeven aan de hand van de methode van Onderbouwd. Met de bewoners van de rekenflat en taaltoren leren de kinderen op een speelse en aansprekende manier!

Kanjerschool
Alle leerkrachten zijn gecertificeerd om de te geven; een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. We vinden het heel belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zitten, zich veilig voelen en positief over zichzelf en de ander denken. Tijdens de lessen krijgen de kinderen handvatten voor sociale situaties. Aan de hand van rollenspelen, verhalen en oefeningen geven we dit vorm. De basisregels staan op de poster. Daar houden we elkaar aan. Gedrag is een keuze; in de methode staat een bepaald gedrag voor een bepaalde pet kleur.

Trefwoord
Het Christelijk onderwijs willen we van harte uitdragen. Onze godsdienstmethode is Trefwoord. Door middel van spiegel- en Bijbelverhalen ontdekken de kinderen wat het Bijbelverhaal te zeggen heeft in ons leven van alle dag. Ook bidden we en zingen we Bijbelse liedjes.

Wijzneus
Wijzneus is een methode om onderwerpen op een gevarieerde, verdiepende manier aan te bieden. Zo kunnen we aansluiten bij de talenten van elk kind. Voor de meerbegaafde kinderen is er ook nog de Levelbox met materialen speciaal ontwikkeld voor kleuters die ‘meer’ kunnen.

Groep 2
In groep 2 werken we met Schrijfdans dit is een methode om op een leuke en vrije manier bezig te zijn met “schrijven”. Daarna gaan we verder met Pennenstreken ter voorbereiding op het schrijven van groep 3

Handige weetjes
Vanaf 8.20 uur zijn de kinderen binnen van harte welkom! Ieder kind heeft twee haakjes, één voor de jas en één voor de tas. Deze plek in herkenbaar aan de persoonlijke sticker die ook op de stoel te vinden is.

Iedere maandag mogen de kinderen zendingsgeld meenemen en zo zamelen we geld in voor een actueel (wisselend) doel.

Bij de ingang van de klas hangt een verjaardagskalender. Verjaardagen van mama’s en papa’s mogen hierop geschreven worden zodat we met de kinderen iets moois kunnen maken.            

Op woensdagochtend gymmen wij in het speellokaal van ‘Kleurrijk’, in het midden van het gebouw. 

Elke vrijdag gaat Ollie bij een ander kind logeren, ook gaat er dan een voorleesboek mee naar huis. Wij zijn een boekenschool en vinden voorlezen/lezen erg belangrijk. Het is niet alleen leuk, maar ook goed voor de taalontwikkeling.

De raadkoffer rouleert onder de kinderen van groep 1. De cijfer-/letterkoffer rouleert onder de kinderen van groep 2 en komt dus ook een keer bij u thuis.

We maken gebruik van SchoolWapps, hiervoor wordt een persoonlijke code uitgedeeld om in te kunnen loggen voor nieuwtjes uit onze groep.