Ouderbrieven

Hieronder de ouderbrieven die we dit jaar verstuurd hebben. Het betreft o.a. uitnodigingen voor spreekavonden (incl. planning), informatiebrieven over schoolzwemmen, overblijven, medezeggenschapsraad, ouderraad etc.

Klik hier voor de uitnodiging van het afscheid van Joanne Coes
Klik hier voor de naschoolse opvang in Kleurrijk van Koppel
Klik hier voor het zomerprogramma van de BSO-KOM
Klik hier voor de uitnodiging van het afscheid van Joanne als directeur
Klik hier voor de informatie over de schoolreis van de kinderen in de groepen 3 t/m 6
Klik hier voor de informatie over de schoolreis van de kleuters in groep 1 en 2
Klik hier voor de brief over de Koningsspelen op 26 april 2019
Klik hier voor de nieuwsbrief van de Zeeluwe van februari 2019
Klik hier voor het programma van de BSO in de voorjaarsvakantie
Klik hier voor de uitnodiging voor de Kerstviering
Klik hier voor de opgave en informatie over schoolvoetbal 2019
Klik hier voor informatie over het meten en wegen van leerlingen in groep 6
Klik hier voor informatie over de kleding inzamelactie op 8 november
Klik hier voor informatie over de oproep kandidaten ondersteuningsplanraad Zeeluwe
Klik hier voor de nieuwsbrief van het samenwerkingsverband Zeeluwe
Klik hier voor informatiemomenten op de Noordgouw
Klik hier voor de brief over de ouderbijdrage 2018-2019
Klik hier voor het team gezondheidszorg schooljaar 2018-2019
Klik hier voor informatie van de GGD
Klik hier voor de informatie over het overblijven voor schooljaar 2018-2019
Klik hier voor de brief over Buitenschoolse opvang van Koppel
Klik hier voor de informatie over de verkeersweek van 25 - 29 juni 2018
Klik
hier voor de informatie over de Modderdag op 29 juni 2018 
Klik hier voor de brief over de Buitenschoolse opvang van KOM

Klik hier voor de brief met informatie over de schoolreis van groep 1 en 2
Klik hier voor de brief met informatie over de schoolreis van groep 3 en 4
Klik hier voor de brief met informatie over de schoolreis van groep 5 t/m 8
Klik hier voor de brief met informatie over de avondvierdaagse.
Klik hier voor de informatie over de voordelen van voorlezen
Klik hier voor de scholen wedstrijd tijdens het schoolzwemmen op 23 februari 2018
Klik hier voor het gezellige Kidscafé voor ouder en kind op dinsdagochtend bij Koppel
Klik hier voor de informatie van de GGD over meten en wegen voor groep 6 op 13 februari 
Klik hier voor informatie over het gezondheidsonderzoek van kleuters in groep 2 op 15 februari
Klik hier voor de nieuwsbrief van de Zeeluwe van januari 2018
Klik hier voor de uitnodiging en informatie over de kerstwandeling 2017
Klik hier voor het tijdschema van de kerstwandeling
Klik hier voor de brief over schoolvoetbal 2018
Klik hier voor de brief over de ouderbijdrage voor schooljaar 2017-2018
Klik hier voor het overzicht van de workshops na schooltijd in Kleurrijk
Klik hier voor de reminder van schoolfotograaf Koch
Klik hier voor het financieel jaarverslag van de OR over het schooljaar 2016-2017
Klik hier voor de informatie over schooljaar 2017-2018
Klik hier voor de brief over het overblijven voor het nieuwe schooljaar
Klik hier voor de brief van de PO-front aan ouders
Klik hier voor het infoblad over Zuid-Afrika
Klik hier voor de brief over de kledingactie op 30 mei
Klik hier voor de flyer over de fietstocht Epe voor Epe 2017
Klik hier voor de flyer over de workshops in mei en juni in Kleurrijk
Klik hier voor de brief van de OR over de avondvierdaagse
Klik hier voor de brief over de schoolreis van groep 1 en 2
Klik hier voor de brief over de schoolreis van groep 3 t/m 6
Klik hier voor de uitnodiging voor het sponsordiner
Klik hier voor de brief over deelnemen aan de optocht in Epe op Koningsdag
Klik hier voor de nieuwsbrief van maart van de Zeeluwe
Klik hier voor informatie van de Zeeluwe over kandidaat stellen Ondersteuningsplanraad
Klik hier voor de MR brief met informatie over andere schooltijden
Klik hier voor de brief over de vacatures Raad van Toezicht
Klik hier voor de brief over opgave voor schoolvoetbal 2017
Klik hier voor de brief van Schoolmaatschappelijk Werk 2016
Klik hier voor de brief over de ouderbijdrage schooljaar 2016-2017
Klik 
hier voor de de brief van de gemeente over het gebruik van de schoolomgeving
Klik hier voor de sportkalender 2016-2017 van Heel Epe Beweegt
Klik hier voor de flyer met naschoolse activiteiten in Kleurrijk
Klik hier voor het laatste woord van kinderen van groep 8
Klik hier voor de nieuwsbrief Heel Epe Beweegt van juni 2016
Klik hier voor de brief over de nieuwe bestuurder.
Klik hier voor de flyer met informatie over de fietstocht: opbrengst voor het schoolplein!
Klik hier voor de flyer met informatie over de kledingactie op 30 mei 2016
Klik hier voor de nieuwsbrief Heel Epe Beweegt van mei 2016
Klik hier voor de informatie over de naschoolse opvang in Kleurrijk
Klik hier voor de brief over de aanmelding van de avondvierdaagse 2016
Klik hier voor de brief over de schoolreis van de kinderen van groep 3 t/m 8
Klik hier voor de brief over de schoolreis van de kleuters
Klik hier voor de eerste nieuwsbrief over het schoolfruit van april 2016
Klik hier voor de ouderbrief Heel Epe Beweegt over de sportpas
Klik hier voor de nieuwsbrief Heel Epe Beweegt van maart 2016
Klik hier voor de de brief van de gemeente over het gebruik van de schoolomgeving
Klik hier voor de brief over de aanstelling nieuwe directeur
Klik hier voor de brief van het samenwerkingsverband Zeeluwe
Klik hier voor de jaarplanning van de buurtsportcoaches
Klik hier voor de brief van de OR over de vrijwillige bijdrage
Klik hier voor het financieel jaarverslag 2014-2015 van de OR
Klik hier voor het jaarverslag 2014-2015 van de OR
Klik hier voor de informatiebrief van de MR
Klik hier voor de uitnodiging spreekmiddag en spreekavond groep 2 t/m 8
Klik hier voor informatie over het schoolzwemmen in de Koekoek