Een goede voorbereiding op de basisschool is belangrijk.
In het Multifunctionele Centrum waar onze school in huisvest, is ook de peuterspeelzaal Buurtkabouters van Koppel-Swoe te vinden. Er wordt gewerkt met een dagindeling met een voor peuters herkenbare structuur, met aandacht voor de (welkomst)kring, gezamenlijke activiteiten, vrij spel en buiten spelen. Er wordt gekeken naar behoeften van het kind en gericht gewerkt aan hun ontwikkeling. Peuters van de Buurtkabouters komen met regelmaat op bezoek bij de kleuters van onze school en doen gezamenlijke activiteiten om de overgang naar de basisschool zo goed mogelijk te laten verlopen.

Openingstijden:
Peuterspeelzaal Buurtkabouters is op maandag-, dinsdag,- woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend geopend van 8.15 tot 12.15 uur.  De peuteropvang is geopend van 8.00 tot  13.00 uur.
Voor meer informatie verwijzen we u naar de website:
 https://kinderopvangepe.nl/diensten/peuterspeelzaal-buurtkabouters/