Groep 7 / 8

We zijn inmiddels gestart, net als andere schooljaren, met de ‘gouden weken’. Thema dit schooljaar is: ‘Kleur-Rijk!’

We zijn met 33 leerlingen in onze groep 7/8 namelijk
12 leerlingen in groep 8 en 21 leerlingen in groep 7.

De leerkrachten van deze groep zijn juf Gerri Vijge-de Wilde en juf Berthe Keizer-Tekelenburg, beide werken week op, week af, startend op de woensdag.
Net als vorig schooljaar zitten de leerlingen van groep 6 t/m 8 op de locatie ‘Rozemarijntje’, telefoonnummer is
0578 – 745030.
De schooltijden zijn elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur. Vanaf 8.20 uur mogen de leerlingen binnen komen.

We zijn een Christelijke school en dragen deze identiteit uit. Daarbij hoort ook onze dagelijkse opening. We volgen de methode Kind op Maandag. Hierin komen mooie thema’s aan bod, bij deze thema’s horen Bijbelverhalen, kringgesprekken en liedjes. We beginnen de dag met gebed en sluiten hier ook mee af.

Dalton: We vinden het belangrijk dat de kinderen zelfstandig leren werken. Dit doen we m.b.v. de weektaak, de dag-ritmekaarten en de zelfstandig werkenblokjes. We geven extra instructie aan de instructietafel, of terwijl we rondlopen om te kijken hoe het gaat met het werk van de kinderen. Ook zijn er natuurlijk de vaste instructiemomenten.
Samenwerken is een onderdeel van onze manier van werken. Leerlingen moeten dit leren en daarom staan er ook samenwerkopdrachten op de weektaak.
Coöperatieve werkvormen verhogen de betrokkenheid op leren dus zetten we die ook in.

Lezen: We hebben een prachtige bibliotheek op Kleurrijk maar ook op Rozemarijntje staan er veel boeken. De boeken staan ingedeeld op A, B en C niveau. Iedere ochtend starten we met 20 minuten lezen. De kinderen lezen alleen, samen, zijn tutor of helpen bij de kleuters.

Begrijpend lezen: Op donderdag werken we met de methode Nieuwsbegrip. Deze methode sluit aan bij actuele onderwerpen. Op vrijdag werken we met ‘Blits’, een methode voor studievaardigheden. Het bestaat uit de onderdelen: begrijpend lezen, informatiebronnen gebruiken, kaarten en schema’s, tabellen en grafieken.

Rekenen: Dit doet elke leerling op zijn/haar eigen chromebook met Snappet. In groep 7 komen breuken, procenten en verhoudingen aan bod. Ook leren de kinderen cijferend delen en vermenigvuldigen. Verhaalsommen worden steeds belangrijker en we gaan
aan de slag met meten en wegen. Groep 8 krijgt verdieping van al het geleerde uit groep 7.

Taal: Dit doen de leerlingen dit schooljaar voor het eerst met de methode ‘Staal’. De leerlingen van groep 7 en 8 hebben hetzelfde aanbod. Verschillende onderdelen komen aan bod zoals woordenschat, taal verkennen, spreken/luisteren en het schrijven van teksten. De methode bestaat uit verschillende thema’s.

Spelling: Hiervoor gebruiken we sinds dit schooljaar ook de methode ‘Staal’. Elke dag is er instructie en daarnaast ook iedere dag een dictee van 3 woorden en 3 zinnen. Op woensdag staat grammatica centraal. Werkwoorden komen veel aan bod. Maar ook het gebruik van leestekens.

IPC: Op maandag-, woensdag- en donderdagmiddag werken we thematisch aan de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, cultuur en creatieve vakken. Bij IPC hoort dat leerlingen veel zelf onderzoeken en hierbij samenwerken, vaak presenteren ze wat ze hebben geleerd. En op onze leerwand in de klas is te zien waar we mee bezig zijn of zijn geweest.

Engels: De leerlingen krijgen elke dinsdag Engels, we volgen de lessen van de methode “Take it Easy’.

Verkeer: Dit schooljaar is er geen verkeersexamen.

Topografie: Groep 7 leerlingen verdiepen zich in Europa en groep 8 in de werelddelen.

Elke vrijdagmiddag hebben we handvaardigheid of tekenen. Ook bij de vrijdagmiddag hoort de kanjertraining.

Onze school is een kanjerschool. Dit betekent dat de leerkrachten gecertificeerd zijn om deze sociale training te geven. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Aan de hand van verhalen, oefeningen en petten geven we dit vorm.

Gym: De lessen zijn op donderdag van 11.00 uur tot 11.45 uur en op vrijdag gymmen de leerlingen van groep 7 gelijk om 8.30 uur tot 9.30 uur en leerlingen groep 8
van 9.30 tot 10.30 uur, de ene week met groep 6 erbij en de andere week als groep 8. Meester Dennis is onze vakleerkracht gym. Voor gymmen in de sporthal moeten de leerlingen gymkleren en gymschoenen meenemen.

Wat staat er nog meer op de planning dit schooljaar?
• Ieder kind maakt een werkstuk over een zelfgekozen onderwerp. De leerlingen ontvangen hierover informatie. Daarna houden ze een presentatie over hun werkstuk.
• Cito: De eindtoets voor groep 8 is op 20 en 21 april 2021
• De leerlingen van groep 8 hebben hun kamp te goed. Wanneer dit zal zijn, weten we nog niet.
• Woensdag avond 14 juli is de afscheidsavond van groep 8 met natuurlijk de musical.

Huiswerk: Voor het huiswerk hebben de kinderen een 23-ringsmap en een agenda nodig, deze moeten ze elke dag meenemen naar school. Het huiswerk wordt opgeschreven in de agenda en al het huiswerk zit in de map. Zo helpen we de kinderen te leren plannen en te wennen aan huiswerk maken.

Huiswerkschema:
maandag informatieverwerking dinsdag metriek
woensdag werkwoorden
donderdag redactiesommen
vrijdag topografie (niet wekelijks)

Informatie groep 8: Vanaf november t/m januari zijn er allerlei open dagen van scholen te bezoeken. Houd de websites van de scholen en de krant goed in de gaten!

Maandag 8 februari staan de ouder-kind gesprekken gepland waarin we de schoolkeuze en het advies van de basisschool bespreken. Hierna wordt uw kind aangemeld op de door u gekozen school.

Onze groep is te volgen via de app SchoolWapps 2.0.

Door allemaal onze kleur uit te dragen, maken we er samen een ‘Kleur-Rijk’ schooljaar van!