Groep 6Groep 6 bestaat dit jaar uit 20 kinderen. 

 

Juf Roelinda werkt van maandag t/m donderdagElke vrijdag staat juf Nathalie voor de groep. 

Dit schooljaar zitten de groepen 6 t/m 8 op de locatie Rozemarijntje. Het telefoonnummer hiervan is: 0578-745030. 

 

Dit schooljaar starten we met het continurooster. De kinderen gaan elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. We starten iedere morgen om 8.30 uur. Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen komen.  

    

 

 

We zijn een Christelijke school en willen deze identiteit van harte uitdragen. Daarbij hoort ook onze dagelijkse opening. We volgen de methode Kind op maandag. Hierin komen mooie thema’s aanbod. Bij deze thema’s horen bijbelverhalen en liedjes. We beginnen de dag met elkaar met gebed en sluiten hier ook mee af.  

                                                                                                                   

 

Dalton: We vinden het belangrijk dat de kinderen leren om zelfstandig te werken. Dit doen we m.b.v. de weektaak, de dagritmekaarten en de zelfstandig werkenblokjes. We helpen kinderen aan de instructietafel, lopen een vaste route door de klas om vragen van kinderen te beantwoorden en te kijken hoe het gaat met het werk van de kinderen. We vinden het belangrijk dat de kinderen samen leren werken met iedereen, want samen leer je meer en beter. De kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk en gedrag. 

 

Lezen: We hebben een ruime keuze op school wat betreft boeken, die door de kinderen gelezen kunnen worden. De boeken staan ingedeeld op A, B en C niveau, net zoals in de bibliotheek. Iedere ochtend starten we met lezen. De kinderen lezen alleen, samen of met de juf 

 

Begrijpend lezen: Elke week doen we een les van Nieuwsbegrip. Deze methode biedt wekelijks een tekst over een actueel onderwerp.  

De kinderen van groep 6 krijgen 1x in de week BLITS, een methode voor studievaardigheden. Het bestaat uit de onderdelen: begrijpend lezen, informatiebronnen, kaarten en schema’s, tabellen en grafieken.   

 

                                                                                         

 Rekenen: We volgen de methode Rekenrijk op het chromebook via Snappet Groep 6 leert rekenen met getallen tot de 100.000. Zij gaan ook aan de slag met breuken.  

 

Taal: Dit schooljaar gaan we werken met een nieuwe taalmethode: Staal. Staal maakt kinderen sterk in taal en spelling.  We behandelen per thema 4 domeinen: woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven. 

 

Spelling: Ook bij spelling werken we met Staal. Hierbij werken we aan spelling van onveranderlijke woorden, werkwoordspelling en grammatica.  

 

EngelsDe kinderen krijgen elke vrijdag Engels aan de hand van de methode Take It Easy. 

 

IPC (International Primary Curriculum): Op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag werken we thematisch aan de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, cultuur en creatieve vakken. Hierbij is er ruimte voor verschillende vormen van ontdekkend leren. Aan het einde van een thema wordt het geleerde op verschillende manieren aan elkaar gepresenteerd.  

 

Topografie: In groep 6 gaan we aan de slag met Nederland.  

 

 

Schrijven: keer in de week besteden we extra aandacht aan het schrijven. 

 

Groep 6 werkt dit jaar voor het eerst op chromebooks. Ieder kind heeft een eigen chromebook waarop ze werken en waar ze verantwoordelijk voor zijn. 

 

 

 

 

 

Kanjertraining: Onze school is een kanjerschool. Dit betekent dat de leerkrachten gecertificeerd zijn om deze sociale training te geven. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Aan de hand van verhalen en oefeningen geven we dit vorm. 

 

 

 

 

 

Muziek: Elke maandagmiddag krijgen de kinderen muziekles.  

 

Handvaardigheid en tekenen: Natuurlijk gaan we iedere week creatief aan de slag! Dit doen we op de vrijdag. 

                                                                                                              

Gymnastiek: Juf Anouk geeft iedere donderdagmorgen de kinderen gymles in de PWA-hal. Belangrijk is dat de kinderen gymkleding en gymschoenen meenemen naar school. ’s Middags gaat de gymtas weer mee naar huis. 

 

Schoolzwemmen: Elke 14 dagen op maandagmorgen vertrekken we met de bus naar Vaassen voor zwemles. 

U mag gerust komen kijken. We zwemmen van 8.30 uur tot 9.30 uur. De bus vertrekt om 8.05 uur vanaf Kleurrijk. 

 

 

 

 

Onze groep kunt u volgen via schoolwapps. 

U kunt na schooltijd altijd bij ons binnenlopen!                 

U kunt ons ook bereiken via de mail.
 

Wij doen ons best, om er samen met de leerlingen, een fijn schooljaar van te maken!  

 

Nathalie Schuring en Roelinda de Bruin