In groep 3b/ 4a zitten 22 kinderen die 2 dagen les krijgen van juf Marry. Op de laatste 3 dagen van de week is juf Nicolet de leerkracht. 10 keer zal juf Marry de woensdag invullen.

Gym
De gymlessen worden op dinsdagmiddag en donderdagochtend in de PWA-hal gegeven door Dennis Jolink.
In de weken zonder schoolzwemmen heeft groep 3a/b/4a op donderdag samen gym om 9.20 uur. In de weken met schoolzwemmen heeft groep 4a/b gym om 8.30 uur; groep 3a/b is dan bij Ramona. Om 9.20 uur heeft groep 3a/b gym. U kunt de data op de schoolkalender vinden.

Lezen
Het lezen is erg belangrijk. Wij besteden daar veel tijd aan. We starten op 3 ochtenden met lezen. Ook wordt er iedere dag op een vast moment voorgelezen. Dit is belangrijk voor de woordenschat en natuurlijk voor de beleving en plezier van het lezen in boeken. Wij adviseren u om uw kind lid te maken van de bibliotheek. (Dit is gratis). Ook het thuis oefenen met lezen is erg belangrijk. De kinderen zelf laten lezen of voorlezen kan een waardevol moment van de dag zijn.
Groep 3 heeft samen met de andere groep 3 elke dag een uur Veilig leren lezen. Voor meer informatie: www.veiliglerenlezen.nl

Kind op Maandag
We zijn een Christelijke school en dragen deze identiteit van harte uit. Daarbij hoort onze dagelijkse opening.
We volgen de methode Kind op maandag. We luisteren naar Bijbelverhalen, houden kringgesprekken en zingen liedjes. We beginnen de dag met elkaar met gebed en sluiten hier ook mee af.

Dalton
We vinden het belangrijk dat de kinderen zelfstandig leren werken. Dit doen we m.b.v. de dagritmekaarten en de zelfstandig werkenblokjes. De juf helpt kinderen aan de instructietafel. De andere kinderen mogen dan niet storen.
Ze krijgen een weektaak met keuzewerk. We maken de kinderen verantwoordelijk voor hun eigen werk.
Ook samenwerken vinden we belangrijk. Samen leer je meer en beter! Daarbij ontwikkelen de kinderen goede sociale vaardigheden. We doen veel coöperatieve werkvormen om alle kinderen actief te betrekken tijdens de instructie.
Ook tijdens de IPC lessen (3 keer per week ) werken de leerlingen van 3 / 4 / 5 in gemengde groepjes met elkaar. Hierin komen er allerlei wereldoriëntatie thema’s aan de orde.

Rekenen
Tijdens de rekenlessen maken we veel gebruik van concreet materiaal.
Groep 3 is dit jaar nog veel bezig met getalbegrip. Ze leren omgaan met de getallenlijn tot 100 en sommen tot 20.
In groep 4 leren we de tafels, sommen t/m 100, wegen en meten en het klokkijken. Thuis herhalen vinden de kinderen fijn en is heel zinvol voor het goed automatiseren.
Er zijn veel computerspelletjes met sommen te vinden op internet. Elke donderdagmorgen houden we een rekeninloop.

Schrijven
Het schrijven van de letters en getallen oefenen we dagelijks. Groep 4 leert aan elkaar schrijven en de hoofdletters. Verder mogen ze later kiezen om met een andere pen te gaan schrijven.
Groep 3 start met de blokletters en gaat als alle letters aan de orde zijn geweest bij Veilig leren lezen, over op schrijfletters.

Taal en spelling
In groep 4 starten we met de methode voor taal en spelling: Staal. Dit doen we elke dag een uur met de andere groep 4 samen. Staal staat voor sterk in taal en spelling. We hebben deze methode gekozen omdat de spelling en grammatica gecombineerd zijn en de spelling is gebaseerd op de methode van Jose Schraven. Zij werkt o.a. met gebaren bij de klanken en regels. Die gebaren passen we ook in groep 3 toe. Het taalboek spreekt de kinderen aan door de plaatjes/foto’s en thema’s uit het dagelijks leven. Zo vergroten we de woordenschat, spreken en luisteren we met elkaar, verkennen we onze taal en schrijven we.

Kanjerschool
We zijn een kanjerschool. Iedere week doen we een kanjerles om de sociale vaardigheden te oefenen a.d.h.v. een verhaal, een gesprek of spelletjes. De vijf belangrijke regels zijn: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we werken samen, we hebben plezier en we doen mee.
Sociale veiligheid vinden we erg belangrijk.
De methode biedt kinderen handvatten om gevoelens te verwoorden en gedrag te bespreken. In rollenspelen staan petten voor een bepaald gedrag.

Contact
Om ieder kind goed in de gaten te houden zijn er regelmatig gesprekjes met de kinderen en toets momenten in het jaar. Als blijkt dat er onvoldoende vooruitgang is of als er andere dingen opvallen, nemen we contact met u op. We hopen dat u dat ook doet als er iets is! Ook als er vragen zijn, bent u van harte welkom.
Daarnaast vinden we het fijn dat u –in ieder geval twee keer- gebruik maakt van de contactmomenten die in de kalender staan vermeld.

We gaan er samen een fijn schooljaar van maken!